U bent hier: Home » Schoolteam » Zorg

Zorgteam

      Martine Van Aken  (lager)               Marc Van de velde  (kleuters)  

Hallo,

Blij dat jullie even onze zorgrubriek openen.

Wij, Martine en Marc, zijn meestal te vinden in het zorglokaal of in een van de klassen.

Wij volgen de leerlingen op van in de kleuterklas tot in het zesde leerjaar van de basisschool, op basis van methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen die worden afgenomen in de klas of individueel door onszelf. Vooral voor taal en rekenen. Daarnaast is er op regelmatige basis leerlingoverleg met de klasleerkrachten om de leerlingen goed te kunnen opvolgen.

De evolutie van de leerling door de schooljaren heen wordt bijgehouden in een leerlingdossier dat door de directie en de klastitularis kan worden geraadpleegd.

Als 'zorgzame' school streven we ernaar om kinderen zich gelukkig te laten voelen op school. Elk kind heeft zijn sterktes en zwaktes en daarmee moeten we als team rekening houden.

Als zorgleerkracht zijn wij enderzijds het aanspreekpunt voor zorgvragen van ouders, leerkrachten en externe zorgverleners. Anderzijds zijn de kinderen ook ten alle tijde zelf welkom met hun vragen of eventuele pronblemen, ...

Bij problemen wordt er samen met alle betrokkenen gezocht naar oplossingen om het kind te remediëren en te ondersteunen. Soms is er verder onderzoek nodig om de meest gepaste hulp te bieden. Dat kunnen we samenwerken met het clb, indien alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan. De zorgcoödinator organiseert het teamoverleg met alle partners (klastitularis, zorgteam, directie, externen, ouders en het CLB) om het kind op de best mogelijke manier te begeleiden in zijn verdere schoolloopbaan.

In De Linde zijn zowel de 'leerresultaten' als ook het welbevinden (het 'zich goed voelen') heel belangrijk.

Onze deur staat steeds open voor jullie vragen en noden...

Juf Martine & meester Marc