U bent hier: Home » Info » Ouders

Ouders

Oudercontact

Waarom en wanneer organiseert de school oudercontacten, kan je zelf een oudercontact aanvragen...
lees meer >

Schoolagenda

De schoolagenda is in eerste instantie een communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Bovendien is het een hulpmiddel bij het plannen van lessen, activiteiten en taken.
lees meer >

Ouderbijdrage

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.
Leerboeken, werkboeken, agenda, mappen, schaartjes, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood, gradenboog, tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines….. worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld.
Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan.
lees meer >

Studietoelagen

Of U een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Hoe komt U te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage ?
lees meer >

Ouderbevraging

Hier leest u de resultaten van allerlei ouderbevragingen
lees meer >