U bent hier: Home » Info » Onze school » Onze visie

De visie van GO! basisschool De Linde is gebaseerd op de volgende 7 pijlers:


Respect


Respect, erkenning en waardering tussen leerlingen, collega’s en ouders zijn voor ons van heel groot belang. Dit willen we tonen door ons open op te stellen voor andere overtuigingen en meningen en er op een respectvolle manier mee omgaan.
Elkaar aanvaarden zoals we zijn, afspraken nakomen en complimenten geven maken onze school tot een omgeving waar het aangenaam is om te leren en te werken.
We verwachten zorgzaamheid naar materialen en infrastructuur en dit van alle personeelsleden en leerlingen.


Collegialiteit


Door elkaar positief te motiveren, is samenwerking en onderling overleg een vaste waarde in het schoolgebeuren. We waarderen en ondersteunen elkaars projecten en helpen waar het kan.
We waarderen elkaars talenten, houden ons aan gemaakte afspraken.
Als team stellen we ons flexibel op en helpen en ondersteunen we elkaar waar het nodig is.


Veiligheid


Het team zorgt voor een veilig school- en klasklimaat zodat onze kinderen in de meest optimale omstandigheden tot leren gestimuleerd worden.
Binnen de werkomgeving hebben we oog voor elkaar en zorgen we ervoor dat nieuwe collega’s worden opgevangen en begeleid zodat ze zich vlug opgenomen voelen binnen het team.
Het vertrouwen onderling binnen het team draagt er toe bij dat we in staat zijn elkaar te helpen en te ondersteunen.
Door te werken aan MOS en aandacht te hebben voor onze kinderen in het verkeer hopen we dat onze leerlingen zich op een correcte manier gedragen in de maatschappij.


Persoonlijke ontwikkeling


We hebben vertrouwen in onszelf en de leerlingen.
Als leerkracht binnen het GO! beseffen we dat we levenslang moeten leren.
Vernieuwing is ons niet vreemd, we staan open voor nieuwe ideeën. Deze zullen altijd op een positieve, kritische manier bekeken en geëvalueerd worden.
Aan de hand van het nascholingsplan en aan de hand van zelfreflectie is elk teamlid bereid tot nascholing.


Creativiteit


Als team willen we creatief zijn in onze benadering naar onze leerlingen:
- aanzetten tot zelfstandig denken
- talenten ontdekken en deze stimuleren en dit over alle domeinen
- uitdagingen aanbieden op de speelplaats
- klas overschrijdend werken zodat leerlingen kunnen kiezen aan de hand van hun talent.


Zelfstandigheid


Door coöperatieve werkvormen en goede afspraken trachten we onze leerlingen na 9 jaar basisonderwijs voor te bereiden om zelfstandig aan de slag te gaan in het secundair onderwijs en hun verder loopbaan.
Plezier
Door onszelf heel positief op te stellen naar de leerlingen willen wij deze sfeer doorgeven aan onze leerlingen. Dit geeft ons en de kinderen de kans om met veel plezier en goesting naar school te komen. Aandacht voor het welbevinden van onze kinderen is heel belangrijk voor ons.

Waardering


Door elkaars verschillen en gelijkenissen te erkennen leren we onze leerlingen waardering te hebben voor anderen.