U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Toelatingsvoorwaarden lager

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden.

De klassenraad neemt hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.