U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Toelatingsvoorwaarden kleuter

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum. De instapdata zijn:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Bereken de instapdatum voor je kleuter.

Instapdata kleuteronderwijs 2019-2020

GEBOREN TOT EN MET... INSTAPDATUM                
2 maart 2017 2 september 2019
4 mei 2017 4 november 2019
6 juli 2017 6 januari 2020
3 augustus 2017 3 februari 2020
2 september 2017 2 maart 2020
20 oktober 2017 20 april 2020
25 november 2017 25 mei 2020
Na 25 november 2017 1 september 2020

 

Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdatum volgend op de datum waarop het de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt heeft. Vóór de instapdatum mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden  en drie jaar niet op school aanwezig zijn.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, kan elke dag van het huidige schooljaar in een school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdata.

Vermits we als school stimuleren dat peuters zo vlug mogelijk instappen op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en regelmatig naar school komen, wil dit zeggen dat niet alle kinderen zindelijk zijn op dat instapmoment.

Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te maken. 

Voor het eerst naar school, tips en weetjes voor ouders en hun kleuter.