U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Ook dit schooljaar voozien wij vier open klasdagen voor nieuwe instappende kleuters.

Dit schooljaar voorzien wij de volgende data: zaterdag 12 oktober, zaterdag 30 november,  zaterdag 8 februari en zaterdag 9 mei, telkens van 10u tot 12u.

Inschrijvingen na afspraak

Gedurende het schooljaar kan u inschrijven na telefonische afspraak op nummer 03/897 98 16 of via directeur@bsdelinde.net. Voor rondleidingen nodigen wij instappende kleuters graag uit op één van onze 'open-klasdagen'. Indien u kinderen van de lagere school wenst in te schrijven geven wij u graag een rondleiding op onze open campusdag op zaterdag 8 februari 2020 tussen 10u en 12u. Indien u deze hebt gemist, kan u natuurlijk steeds een afspraak maken.

Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u onze online inschrijvingsaanvraag invullen.

Documenten

Bij de inschrijving dient een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwanschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de ISI-pluskaart en/of het identiteitsbewijs van uw kind bij zich heeft. Als je kind gaat instappen in de lagere school vragen we u zijn/haar laatste rapport mee te brengen.

Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen

De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die gebruik kunnen maken van de voorrangsregeling. (zie hieronder)
 

Startdata voorrangsperiodes schooljaar 2020-2021:

-Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn, kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2019 t.e.m. 29 februari 2020.

-Kinderen van personeel kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2019 t.e.m. 29 februari 2020.

Startdata gewone inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021:

Vanaf 1 maart 2020 zullen alle andere nieuwe leerlingen voor schooljaar 2020-2021 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht.


Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 06/01/2020 :

Niveau Capaciteit Vrije plaatsen
Kleuter 120 58
Lager 300 154